Risico's

De risico's van een belegging in edelmetaal bij GoldRepublic

Risicoprofiel

Hieronder vindt u een overzicht van de risico's van een belegging in fysiek edelmetaal bij GoldRepublic. Het is van groot belang dat u de risico’s die komen kijken bij het kopen van fysiek edelmetaal goed begrijpt voordat u een beslissing neemt om goud, zilver of platina aan te kopen.

Daarnaast dient u zorgvuldig af te wegen of een belegging in fysiek goud of zilver geschikt is voor u gezien uw ervaring, beleggingshorizon, uw overige beleggingen, uw financiële positie, uw risicobereidheid en andere relevante omstandigheden. Wij adviseren u om voor persoonlijk advies een (beleggings)adviseur te raadplegen.

Koersrisico

De koersontwikkeling van edelmetaal is afhankelijk van de bewegingen in de markt. Hierdoor kan de waarde van edelmetaal fluctueren en kan de koers van uw edelmetaal lager zijn dan de prijs waarvoor u het heeft aangeschaft. Als de waarde van uw edelmetalen tot nul daalt, kunt u zelfs de waarde van uw volledige belegging verliezen.

De koers van het edelmetaal op het moment waarop u een order invoert via uw account en verstrekt aan GoldRepublic is niet noodzakelijkerwijs de koers waartegen de order wordt uitgevoerd omdat er vertraging in de uitvoering kan optreden. Dat geldt in het bijzonder - maar niet uitsluitend - voor orders die worden opgegeven buiten werkdagen en tijden.

Wisselkoersrisico

De waarde van edelmetaal wordt wereldwijd in Amerikaanse dollars uitgedrukt en verhandeld. Omdat u het edelmetaal aankoopt in euro’s wordt de waarde van uw belegging beïnvloed door wisselkoerseffecten. Een waardestijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro heeft een positief effect, terwijl een waardedaling in een negatief effect resulteert.

Faillissement bank

Gelden die u aanhoudt in uw gelddepot zijn via SBDG ondergebracht bij de Rabobank in Nederland of ING DiBa in Duitsland. Beide goed bekend staande banken met een hoge, stabiele kredietwaardigheid. Desalniettemin kunnen deze banken failliet gaan of in financiële problemen komen waardoor u uw geld (deels) kunt verliezen. SBDG is geen bank en neemt niet deel aan het depositogarantiestelsel.

Handelsonderbrekingen

Door bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat er geen handel mogelijk is waardoor het niet mogelijk is om fysiek edelmetaal via GoldRepublic te kopen of te verkopen. Na hervatting van de handel kunnen de prijzen afwijken van de prijzen die afgegeven werden vóór het moment van handelsonderbreking. De (computer)systemen van GoldRepublic, de website, het internet, et cetera kunnen (tijdelijk) onbereikbaar zijn of uw eigen computer kan weigeren. Hierdoor is het mogelijk dat u een transactie niet of niet op het door u gewenste tijdstip of tegen de door u gewenste koers kan uitvoeren.

Operationeel risico

Operationeel risico is het risico dat door een tekortschieten in de werking van de procedures van GoldRepublic fouten niet tijdig opgemerkt worden of zelfs fraude kan optreden. GoldRepublic beoogt dit te ondervangen door een deugdelijke functiescheiding, een goed beschreven administratieve organisatie en een toezicht op de naleving van de afgesproken procedures.

Identiteitsdiefstal

Indien uw wachtwoord niet geheim blijft en in handen komt van een derde, loopt u het risico dat een derde zich toegang tot uw account verschaft. Deze derde kan in beginsel slechts transacties uitvoeren of uw geld overboeken naar uw tegenrekening. Het is immers niet mogelijk geld over te boeken naar een andere rekening. Het risico dat u dus loopt is: inbreuk op uw privacy en het doorgeven van spookorders. Het eerste is erg vervelend, maar het tweede kan door koersverschillen ook tot schade lijden.

Verzekeringsuitsluitingen

GoldRepublic draagt zorg voor een adequate verzekering van uw edelmetalen tegen diefstal en schade. Op iedere verzekering zijn uitsluitingen van toepassing. Indien een uitsluiting zich voordoet waardoor geen uitkering volgt, is GoldRepublic niet aansprakelijk voor de schade.

De dekking die de verzekering biedt, wordt benoemd in de verzekeringspolissen die op de site van GoldRepublic zijn gepubliceerd.

Beëindiging GoldRepublic

In uitzonderlijke omstandigheden is GoldRepublic gerechtigd of kan zij gedwongen zijn om haar activiteiten te beëindigen. Deze situatie kan zich onder andere voordoen indien het voor GoldRepublic niet langer mogelijk is haar risico’s met betrekking tot het kopen en verkopen van fysiek edelmetaal afdoende af te dekken; indien de bewaarder niet langer als bewaarder optreedt en geen geschikte vervanger kan worden gevonden, indien GoldRepublic in surseance of faillissement komt te verkeren, et cetera. Uw goud is niettemin uw juridisch eigendom en zal altijd gevrijwaard blijven van eventuele claims van derden op de bedrijfsactiva van GoldRepublic.

Lees ook: wat gebeurt er met uw bezit bij een beëindiging van GoldRepublic?

Wetgeving

Er kunnen wijzigingen in de toepasselijke wetgeving worden doorgevoerd, maatregelen van overheidswege worden afgekondigd of nieuwe interpretaties van de toezichthouder op beleggingen worden gepubliceerd die gevolgen kunnen hebben voor de exploitatie van GoldRepublic en onder meer kunnen leiden tot een verhoging van de tarieven voor koop- en verkooptransacties via GoldRepublic.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang automatisch de scherpste analyses en het allerlaatste nieuws

AFM

GoldRepublic heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
onder registratienummer 12020650

“Tien dingen die u moet weten
alvorens u belegt in goud”

Meld u nu aan voor onze wekelijkse
nieuwsbrief en ontvang gratis het
exclusieve rapport over het beleggen
in goud.

Deze website gebruikt cookies

Door verder te gaan op onze website gaat u akkoord met de plaatsing en gebruik van deze cookies. Die cookies zorgen ervoor dat je deze website goed kunt gebruiken. Voor meer informatie kunt u ons cookiebeleid of privacybeleid raadplegen.
Accepteer alle cookies