Beleggen in goud

Start nu bij GoldRepublic

Waarom beleggen bij GoldRepublic?

  • 24/7 aankopen en verkopen via ons online platform
  • Uw edelmetaal veilig opgeslagen op onafhankelijk beheerde kluislocaties
  • Terugkoopgarantie op ieder moment
  • U investeert exclusief in fysiek goud
  • Bij GoldRepublic is maatwerk de norm
  • Eenvoudig maandelijks investeren met ons unieke spaarplan

beleg nu in fysiek goud!

Hoe begint u met beleggen in fysiek goud bij GoldRepublic?


Goud is al millennia een bijzonder stabiele investering gebleken. Met het innovatieve platform van GoldRepublic kunt u eenvoudig en binnen enkele momenten in fysiek, gealloceerd goud investeren. Alvorens u kunt investeren heeft u een gevalideerd account nodig. Het vrijblijvend openen van een account kan hier.

Met een gevalideerd account is het mogelijk om een investering te doen door een order te plaatsen van tenminste 1 gram of €50,-. U bepaalt zelf welk volume u aankoopt en waar u het laat opslaan. GoldRepublic maakt gebruik van onafhankelijk beheerde kluis locaties in Amsterdam, Zürich en Frankfurt. Ook kunt u op ieder moment opteren voor een uitlevering. Voor een aan- of verkoop brengt GoldRepublic 1% transactiekosten in rekening (zie ook onze tarievenpagina). 

 belegger over goldrepublic

Waarom zou u in goud investeren?

In goud beleggen als vermogensverzekering

Al meer dan 5000 jaar vertrouwt men op goud als belegging en als middel voor de opslag van waarde. Goud vertegenwoordigt niet alleen waarde omdat de hoeveelheid van nature stabiel en schaars is, maar ook omdat goud de enige belegging is waarvan de waarde niet afhankelijk is van de prestatie van een tegenpartij. Een goudbelegging onderscheidt zich daarom van de traditionele beleggingsklassen, zoals bijvoorbeeld aandelen en obligaties. 

Een belegging in obligaties en ook spaargeld is onderhevig aan inflatie. Inflatie of het bijdrukken van de nationale valuta kan de waarde ervan sterk doen verminderen.  De koopkracht van de door u gespaarde valuta kan daardoor, ondanks eventuele rente toch gelijk blijven of zelfs verminderen. Ook aandelen kunnen verwateren. Het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen kan de hoeveelheid aandelen in omloop vergroten wat op termijn kan leiden tot de vermindering van de waarde ervan. 

Goud is van nature bijzonder schaars. De enige manier waarop er meer in goud in omloop kan komen is door het te delven. De goudhoeveelheid stijgt ieder jaar gestaag met 1% à 2% door mijnproductie en het effect daarvan op de goudmarkt is vrijwel nihil. Beleggen in goud is daarom erg belangrijk, zeker in tijden van inflatie, hoge schulden, crises en dreigingen van conflict of oorlog. 

Uw spaargeld, obligaties en aandelen zijn beleggingen die altijd afhangen van een tegenpartij. U ontvangt een papieren 'belofte' van de tegenpartij waarin staat wat men u (op een bepaald moment) verschuldigd is. Deze belofte kan echter loos blijken te zijn. Het bedrijf of land kan failliet gaan, de bank kan omvallen of het bestuur kan al het eigen vermogen verkwanselen. Uw belegging is dan waardeloos. Wanneer u belegt in goud, heeft u daarom één zorg minder. U bent niet afhankelijk van de tegenprestatie van een derde partij. U belegt in een fysieke zekerheid.

 

Open nu vrijblijvend een account

Investeer in goud als bescherming tegen inflatie

De koopkracht vertegenwoordigt de hoeveelheid diensten of goederen die u met uw geld (bijvoorbeeld, een euro) kunt consumeren. U dient ervoor te waken dat uw beleggingen die direct afhangen van de waarde van het geld (spaargeld en obligaties), in de toekomst nog dezelfde koopkracht heeft. De inflatie of geldontwaarding, lage spaarrente en vermogensbelastingen kunnen ervoor zorgen dat u inteert op uw vermogen. Uw toekomstige levensstandaard zal dan lager uitvallen. Historisch gezien is een investering in goud een effectieve manier om uw koopkracht te beschermen tegen (hyper)inflatie.

Zo krijgt u ongeveer dezelfde hoeveelheid ruwe olie voor een gram goud als 50 jaar geleden. Dit in tegenstelling tot papieren valuta die de afgelopen decennia sterk in waarde zijn afgenomen. Onze valuta is de afgelopen 50 jaar erg in waarde gedaald. Zo daalde de waarde van een Amerikaanse dollar met 96% sinds 1913. Een belegging in goud betekent een belegging in een schaars goed dat niet gemanipuleerd kan worden door de mens; valuta is een belegging die historisch gezien constant in waarde afneemt.

in goud beleggen kan u behoeden voor de gevolgen van een 'systeemcrash', een ineenstorting van het financiële systeem of valuta.

In goud beleggen tegen systeemrisico

Bij een financiële crisis kan een schok zich naar andere financiële instellingen verspreiden. Een dergelijke schok zou zelfs landsgrenzen kunnen overbruggen. Hierdoor komt het gehele financiële systeem en de daaraan gerelateerde beleggingen in gevaar. Dit wordt ook wel systeemrisico genoemd. De financiële crises die sinds 2008 de wereld hebben veranderd leren ons dat systeemrisico een reëel en blijvend actueel risico vormt. Bovendien bedreigen deze crises de waarde van onze beleggingen. Het opbouwen of aanhouden van vermogen buiten het financiële systeem in de vorm van een belegging in fysiek goud, biedt bescherming tegen deze risico’s. In dit geval zorgt fysiek edelmetaal voor een perfecte hedge tegenover de traditionele beleggingsproducten in momenten van onzekerheid. 

 

Start met investeren in goud

Risicospreiding

De meeste beleggingsportefeuilles bestaan uit aandelen en obligaties. Risicofactoren die invloed hebben op de goudprijs verschillen sterk van die van aandelen en obligaties. Goud gedraagt zich hierom bij bepaalde macro-economische, geopolitieke en monetaire gebeurtenissen vaak tegengesteld aan traditionele beleggingsklassen. Het beleggen in goud draagt door dit tegengestelde karakter bij aan een gunstig risico/rendement-verhouding van uw beleggingsportefeuille. De tegengestelde beweging is niet vanzelfsprekend maar wel veel voorkomend, daarom een goede hedge in ieders beleggingsportefeuille.

Statistisch gezien zijn beleggingsportefeuilles die goud bevatten robuuster en vertonen minder volatiliteit dan portefeuilles waarin goud geen onderdeel is. Goud heeft een risico-rendement profiel dat door veel mensen als gewenst wordt beoordeelt. Een additioneel risico dat door het beleggen in goud wordt ondervangen is het gebrek aan goudbelegging door bijvoorbeeld pensioenfondsen. Deze collectieve fondsen staan onder grote druk en de kans dat de risico’s worden doorberekend naar de pensioengerechtigde is aanzienlijk. Mocht een deel van uw vermogen vastliggen bij één of meerdere pensioenfondsen, dan kunt u bij voorkeur een groter deel van uw persoonlijk vermogen beleggen in goud om uw 'gehele' oudedagsvoorziening te beschermen.

Potentieel rendement

Een belegging in goud is niet alleen een effectieve vermogensverzekering. Een andere reden om in goud te beleggen is namelijk het potentieel rendement. De goudprijs toont de afgelopen vijftien jaar een stabiele groei. Sterker nog, goud is sinds 2000 een van de best presterende beleggingen. Hieronder ziet u de ontwikkeling van de goudkoers ten opzichte van de AEX (inclusief dividenden):

 

het rendement op een belegging in goud afgezet tegen het rendement op een belegging in de aex (inclusief dividenden) tot mei 2014.

GoldRepublic: dé nieuwe manier om te investeren in goud

Het is mogelijk om op een aantal verschillende manieren in goud beleggen, bijvoorbeeld via Exchange Traded Funds (ETF's), effecten, futures of aandelen in goudmijnen. Voor de belegger die vreest voor de bovengenoemde risico’s zullen deze manieren echter minder aantrekkelijk zijn want bij geen van deze beleggingsproducten heeft u dezelfde zekerheid als wanneer u eigenaar bent van uw eigen fysieke goud.

GoldRepublic maakt het voor iedereen mogelijk om op een door de AFM gereguleerde, eenvoudige, klantvriendelijke en veilige manier te investeren in fysiek goud. Het goud dat u bij ons koopt wordt opgeslagen in professionele, zwaarbeveiligde en permanent bewaakte kluizen in Amsterdam, Frankfurt en Zürich en is volledig eigendom van de belegger. Mocht u de behoefte voelen om uw goud toch te laten uitleveren bieden wij u ook deze dienst aan. GoldRepublic voert dagelijks audits uit en is de eerste leverancier van edelmetaal die een vergunning van de AFM heeft mogen ontvangen. Na jaren van goede diensten en tevreden klanten hebben we bewezen dat we de perfecte oplossing bieden voor klanten die zoeken naar transparantie, veiligheid en persoonlijke service.

 

Al overtuigd om in goud te beleggen?

OPEN VRIJBLIJVEND EEN ACCOUNT!Het openen van een account kost u slechts enkele momenten

 

Vragen? 

Heeft u verder nog vragen over een belegging in goud, vul HIER ons contactformulier in en/of bel ons op +31 (0)20 794 6021. Wij assisteren u graag.

Tip: raadpleeg ook onze pagina met veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang automatisch de scherpste analyses en het allerlaatste nieuws

AFM

GoldRepublic heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
onder registratienummer 12020650

“Tien dingen die u moet weten
alvorens u belegt in goud”

Meld u nu aan voor onze wekelijkse
nieuwsbrief en ontvang gratis het
exclusieve rapport over het beleggen
in goud.

Deze website gebruikt cookies

Door verder te gaan op onze website gaat u akkoord met de plaatsing en gebruik van deze cookies. Die cookies zorgen ervoor dat je deze website goed kunt gebruiken. Voor meer informatie kunt u ons cookiebeleid of privacybeleid raadplegen.
Accepteer alle cookies