Goudprijs van vandaag (+ historisch, grafiek)

Grafiek van de actuele en historische goudprijs

Actuele goudprijs:

28 mei 2017

 10:35:57


€ 0,00/ kg

Vorig slot

€ 0,00/ kg

Verandering

0,00%

€ 0,00/ kg

Profiteer nu van de goudprijs

OPEN NU EEN ACCOUNT

Lees meer over de goudprijs:

Toelichting bij de (goudprijs)grafiek

Deze interactieve grafiek toont de goudprijs in verschillende valuta (euro en dollar), in verschillende perioden (van 1971 tot nu) en verschillende gewichten (kilo, gram, troy ounce). Met onze interactieve goudprijsgrafiek kunt u gemakkelijk de evolutie en de historie van de goudkoers bekijken.

Valuta:
 • EUR = Euro
 • USD = Amerikaanse (US) dollar
Gewichten:
 • Per gram = 1 gram
 • Per kilo = 1.000 gram
 • Per troy ounce = 31,1034768 gram
Perioden:
 • Vandaag
 • Afgelopen uur
 • Afgelopen twee uur
 • Afgelopen 24 uur
 • Afgelopen 3 dagen
 • Afgelopen week
 • Afgelopen maand
 • Laatste 12 maanden (afgelopen jaar)
 • Afgelopen 5 jaar
 • Laatste 10 jaar
 • Laatste 20 jaar
 • Laatste 25 jaar

De goudprijzen in de interactieve grafiek worden geleverd door Xignite en komen van de CME Group.

Zoals met alle prijzen, weerspiegelt de goudprijs niet alleen de ‘waarde’ van het goud maar eveneens de ‘waarde’ van de valuta. Bijvoorbeeld, wanneer de dollar in prijs stijgt ten opzichte van de euro, kan het voorkomen dat de goudprijs in dollars daalt, maar in euro’s stijgt. De prijsverandering weerspiegelt dan de ‘zwakte van de euro’, in plaats van een fundamentele verandering in de goudmarkt.

Zie ook onze goudprijs grafiek van vandaag.

Wat is de 'spotprijs' van goud?

De spotprijs. Wat betekent het precies?

De goudprijs die u in de krant tegenkomt wordt ook wel de ‘spotprijs’ genoemd. Ook wordt er weleens verwezen naar de ‘wereldgoudprijs’, ‘de goudkoers’ of de ‘dagprijs van goud’: ook hierbij wordt gewoonlijk de spotprijs bedoeld. Maar wat is de spotprijs nu eigenlijk?

De term ‘spotprijs’ (ook wel: ‘cash price’, of prijs bij contante betaling) komt voort uit de Engelse uitdrukking om ‘on the spot’ te kopen. Het is de actuele prijs van een goed of grondstof, dat wil zeggen, de prijs waartegen een grondstof (in dit geval goud) direct geleverd kan worden.

De spotprijs wordt afgeleid van de prijzen op de termijnmarkt, waar termijncontracten of ‘futures’ worden verhandeld. Bij een termijncontract wordt een toekomstige levering tegen een vooraf bepaalde prijs overeengekomen.

Maar hoe wordt de spotprijs (de actuele goudprijs) dan precies afgeleid van de ‘future’-prijs?

Hiervoor wordt de koers van het termijncontract van de actiefste dichtstbijzijnde maand gebruikt.

Waarom de dichtstbijzijnde?

Omdat de koers van een termijncontract dat op zeer korte termijn ‘gesettled’ wordt, gezien kan worden als zo goed als de actuele goudprijs. De prijzen van termijncontracten in goud en de actuele goudprijs ‘neigen’ naar elkaar.

Waarom de actiefste?

Wanneer de handel in een bepaald soort termijncontract te ‘illiquide’ is, is het mogelijk dat deze prijzen geen waarheidsgetrouwe weergave zijn van de actuele goudprijs.

Dit alles vindt plaats op de ‘Commodity Exchange’ (COMEX), een onderdeel van de New York Mercantile Exchange (NYMEX), de grootste grondstoffenbeurs ter wereld. Via de COMEX-divisie worden metalen als goud, zilver en koper verhandeld. Via de NYMEX-divisie wordt onder andere olie, platina en palladium verhandeld.

Wat is de 'London Fixing' van de goudprijs?

Er is veel ophef over de ‘London Fixing’ geweest. Maar wat is de ‘London Fixing’ nu werkelijk en wat is haar rol in de bepaling van de goudprijs?

De ‘London Gold Fixing’ is ontstaan omdat er behoefte was een goudprijs vast te stellen voor verschillende partijen in de goudmarkt. Deze prijs wordt tegenwoordig in de markt als praktische richtprijs aanvaard. In 1919 werd bij de allereerste ‘Fixing’ de goudprijs vastgesteld op 18 shillings en 9 pence, oftewel 4,9375 Britse ponden per troy ounce.

Voor de Amerikanen werd er in 1968 nog een tweede ‘Gold Fixing’ in het leven geroepen, namelijk de ‘PM Fixing’. Deze goudprijs wordt vastgesteld rond het middaguur in Londen, wanneer de Amerikaanse markt geopend is.

Het feit dat Londen het centrum van de goudhandel vormt, is voornamelijk om historische redenen.

Jaarrendementen van goud

Wat is het jaarlijks rendement van goud (in euro’s en dollars) geweest? Met welk percentage steeg of daalde de goudkoers ieder jaar?

  Euro (EUR) Dollar (USD)
2001 +6,2% +0,7%
2002 +6,5% +25,6%
2003 -0,3% +19,9%
2004 -2,9% +4,6%
2005 +35,7% +17,8%
2006 +10,2% +23,2%
2007 +19,0% +31,9%
2008 +9,7% +4,3%
2009 +21,1% +25,0%
2010 +38,2% +29,2%
2011 +12,6% +8,9%
2012 +6,6% +8,3%
2013 -28,3% -31,2%
2014 +12,1% -1,5%
Gemiddelde +10,4% +10,5%


Bron: World Gold Council

De goudprijs is sinds de millenniumwisseling bijna ieder jaar gestegen. Het negatieve rendement in euro’s in 2003 en 2004 wordt verklaard door de enorme waardestijging van de euro ten opzichte van de dollar.

Na jaren van positieve rendementen, was het rendement op goud in 2013 voor het eerst negatief. De goudprijs daalde met bijna 1/3 in 2013.

Welke factoren beïnvloeden de goudprijs?

De goudprijsgrafiek is bij uitstek geschikt om een goed idee van de prijsschommelingen van de goudkoers te krijgen.

Maar wat bepaalt die goudprijs nu eigenlijk? Welke factoren beïnvloeden de goudprijs?

Oorzaak   Effect   Mogelijke gevolgen
Toename van wereldwijde geldhoeveelheid
Jaren van gemakzuchtige monetaire politiek en miljarden dollars en euro’s aan economische stimulering om de wereldwijde teruggang te bestrijden hebben geleid tot een enorme vergroting van de geldhoeveelheid
 
Inflatoire druk
Deze monetaire inflatie kan uitmonden in hogere (en snel toenemende) prijzen voor goederen en diensten
 
Afnemend vertrouwen in papiergeld
Hoge inflatie verlaagt het vertrouwen in papiergeld als waardevast middel, wat kan leiden tot een stijgende goudprijs, omdat veel beleggers waardevaste middelen zoeken om hun vermogen te beschermen tegen de inflatie: een vertrouwenscrisis, of valutacrisis, volgt.
 
Hogere goudprijzen
Inflatie leidt tot een hogere goudprijs, al kan het een poos duren voordat een toename van de geldhoeveelheid daadwerkelijk tot inflatie leidt. Bovendien weten we niet precies waar het ‘nieuwe geld’ naartoe zal stromen.
Volatiele aandelen- en olieprijzen
De aandelen- en grondstoffenmarkten daalden in 2008 aanzienlijk toen de wereldwijde economie in een recessie kwam. Momenteel staan aandelenprijzen opnieuw op recordhoogtes. Als er opnieuw een beurscrash plaatsvindt, kunnen beleggers de goudprijs opstuwen, haastig op zoek naar een ‘veilige haven’.
 
Veilige haven
Terwijl andere beleggingen in ‘vaste waarden’ zoals vastgoed en grondstoffen in prijs daalden, werd goud in 2008 als veilige haven gezien. Hierdoor steeg de goudprijs in 2008, ondanks dat prijzen van bijna alle andere beleggingen daalden. Zodra beleggers goud aankopen als bescherming in moeilijke tijden, bieden zij de goudprijs omhoog.
 
Toenemende vraag naar goud
De recessie van 2008 heeft een grote groep nieuwe goudbeleggers gecreëerd. Meer beleggers geloven of hebben goud in vergelijking met tien jaar geleden, waardoor de goudprijs een stuk hoger staat dan destijds.
 
Hogere goudprijzen
Omdat mensen niet langer aandelenmarkten vertrouwen, is sinds 2000 de vraag naar goud erg gestegen. Dit leidt tot een hogere goudprijs en kan in hogere toekomstige goudprijzen resulteren.
China
Goud wordt al lang hooggewaardeerd in China, dat wereldwijd één van de grootste markten heeft qua productie en consumptie. In toenemende mate wordt goudbezit aangemoedigd door de Chinese overheid. Omdat de Chinezen ontzettend veel geld sparen (bijna 50% van hun inkomen), en weinig opties hebben om dit spaargeld in te beleggen, is goud een populaire belegging in China. De goudprijs wordt bijna voor een derde gedreven door de kooplust van de Chinezen.
 
Chinese centrale bank
Tevens is de Chinese centrale bank bezig om delen van hun valutareserves om te zetten in goud. De Chinese centrale bank (de ‘People’s Bank of China’) houdt angstvallig stil hoeveel goud men precies inslaat. We weten echter wel dat de aankopen van de centrale bank een positief effect op de goudprijs hebben.
 
Goudvraag schiet door het dak
Omdat de Chinezen zoveel sparen en goud één van de populairste beleggingen evenals een statussymbool onder het Chinese volk is, schiet de vraag naar goud in China door het dak. Wanneer de goudprijs daalt, zoals in 2013 toen de goudprijs tot onder de $1.200 per troy ounce kwam, profiteren de Chinezen naar hartelust van de lagere goudprijzen.
 
Hogere goudprijzen
De spaardrift van de Chinezen speelt een belangrijke rol in de goudprijs. De toenemende vraag uit China kan leiden tot een hogere goudkoers.
Lage goudprijs in de jaren '90
Na een stijging van de goudprijs naar het hoogtepunt van $850 per ounce in 1980, daalde de goudkoers vervolgens naar $252 per ounce in 1999.
 
Afname in exploratie
De lage goudprijs en milieutechnische eisen ontmoedigden mijnbouwers om te investeren in goudexploratie.
 
Teruglopende productie
Het gebrek aan investeringen toen de goudprijs (te) laag stond, heeft ervoor gezorgd dat het nieuwe aanbod de wereldwijde vraag niet kan bijbenen.
 
Hogere goudprijzen
Omdat de productie van goud in de jaren ’90 ontmoedigd werd door de lage goudkoers, was er een flinke afname van de goudproductie. Dit heeft tot gevolg dat de productie de huidige vraag niet kan bijhouden, waardoor goudprijzen kunnen stijgen.
Lage rentestand
De enige manier hoe een centrale bank de rente laag kan houden, is door met nieuw gedrukt geld rentedragende leningen op te kopen. Tegelijkertijd nemen de rendementen van spaarders en beleggers op deze rentedragende leningen af tot een dieptepunt: de rente op staatsobligaties neigt in veel landen naar 0% en de spaarrente is lager dan de inflatie.
 
Zoektocht naar rendement
Door de afnemende opbrengsten in rentedragende leningen, gaan beleggers op zoek naar risicovollere beleggingen om rendement te kunnen behalen: wanneer deze beleggers kiezen voor goud, gaat de goudprijs omhoog.
 
Bezit van goud ‘goedkoper’
Met een lage rentestand nemen de ‘opportunity costs’ van het bezitten van goud zienderogen af, waardoor het een interessantere belegging wordt. Er wordt meer risico genomen in de markt in een ‘zoektocht voor rendement’, waardoor veel beleggers al snel de veiligheid van het schaarse goud opzoeken.
 
Hogere goudprijzen
De centrale bank kan alleen lage rentes afdwingen door geld te drukken. Deze lage rente dwingt beleggers om risicovollere beleggingen aan te kopen. Het wordt gunstiger om goud aan te houden, waardoor de goudprijs stijgt.
Kredietcrisis
Na de verliezen op de Amerikaanse huizenmarkt en in de wereldwijde financiële sector veroorzaakt door de lage rentes en de voorafgaande ‘ongebreidelde’ kredietexpansie, stortte de kredietverstrekking wereldwijd in.
 
Rentedaling
Grote centrale banken hebben wereldwijd de rente tot nul verlaagd in een poging de economie uit de recessie te tillen en banken van een ondergang te redden. De goudprijs gedijt goed met een lage rente.
 
Rendement onder druk
Rentedalingen zetten de rendementen van valutabeleggers onder druk. Veel van deze beleggers zullen goud aankopen als alternatieve belegging, wat een toenemende vraag en een hogere goudkoers tot gevolg heeft.
  Hogere goudprijzen

Bovenstaande scenario’s kunnen we uiteraard ook omdraaien. In dat geval kunnen ze leiden tot een lagere goudprijs.

Zo nam de president van de Amerikaanse centrale bank Paul Volcker in 1979 de beslissing om de Amerikaanse rente flink te verhogen (zelfs zo hoog als 20%), om de toenemende inflatie een halt toe te roepen. Dit leidde het einde van de recordstijging van de goudprijs in de jaren ’70 in (de goudkoers bereikte haar hoogste punt destijds in 1980).

Volatiliteit van de goudprijs

In vergelijking met andere beleggingen is de goudkoers weinig volatiel. Zo is de zilverprijs veel volatieler dan de goudprijs. De extreme uitschieters in de koers worden afgevlakt door langere perioden met relatief weinig beweging.

Na obligaties, is goud het minst volatiel van alle beleggingen. Aandelenprijzen (zowel in Europa als in de rest van de wereld) zijn volatieler dan goud.

In de grafiek hieronder treft u de gemiddelde volatiliteit van alle beleggingsklassen aan:

De volatiliteit van de goudprijs ten opzichte van andere beleggingen (Bron: world gold council)

Hoeveel goud is er op de goudmarkt?

De totale hoeveelheid aan goud boven de grond ligt rond de 165,600 ton (schatting National Geographic). Het niet-gemijnde goud onder de grond wordt geschat op ongeveer 26.300 ton. Van al het goud dat ooit is gemijnd, is 98% nog steeds beschikbaar. Het industrieel verwerkte goud wordt nagenoeg volledig gerecycled. Deze hoge stock-to-flow ratio is mede de reden waarom goud geschikt wordt geacht als monetaire basis.

Al het bovengrondse goud tezamen heeft ongeveer een omvang van 20 × 20 × 20 meter, ongeveer de grootte van een tennisbaan.

Waar komt de goudvraag vandaan?

Het totaal aandeel dat beleggers op de goudmarkt innemen is bescheiden. De goud gedekte ETF's zijn de afgelopen jaren in populariteit sterkt gestegen. Het ETF aandeel in de markt is nog steeds slechts een fractie van de totale goudmarkt. Goudbaren en munten nemen wel een groter aandeel voor rekening, maar de juwelenindustrie is nog steeds veruit de grootste speler.

Beperkte goudallocatie

De totale goudallocatie binnen wereldwijde beleggingsportefeuilles is nog zeer beperkt. Goud neemt gemiddeld 0,7% van de totale allocatie voor rekening. Grotere spelers, de institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars, zijn nog nauwelijks actief op de goudmarkt.

De officiële sector binnen de goudmarkt

Sinds 2010 zijn de centrale banken weer actief als kopers van goud op de goudmarkt. De centrale bank van de VS is met ruim 8.000 ton goud de grootste. China speelt nog maar een zeer bescheiden rol. Gezien de grote dollarreserves is China uit spreidingsoogpunt hun goudreserves snel aan het opbouwen. Ook overheden, zoals die van Mexico, Korea, Thailand en Turkije hebben recent hun goudposities vergroot. Zij kopen goud.

De aan- en verkoopprijs van goud bij GoldRepublic

Wat is de goudprijs bij verkoop?

Beleggers bij GoldRepublic profiteren van de voordeligste prijzen. Zij verkopen hun goud daarom tegen een gunstig tarief terug aan GoldRepublic. Dit is onze ‘terugkoopprijs’, die wordt weergegeven op de website als 'U VERKOOPT'.

Mocht u geen klant van GoldRepublic zijn, dan dient u een externe koper van uw goud te vinden. De vraag is of deze een gunstige prijs betaalt voor uw goud. In veel gevallen biedt men een slechtere prijs dan de verkoopprijs van GoldRepublic: het verschil ten opzichte van de wereldwijde goudkoers (spotprijs) loopt dan op.

GoldRepublic handelt in fysiek goud, zilver en platina. De in- en verkoopprijzen van GoldRepublic zijn gebaseerd op de spot goudkoers (actuele goudkoers), vermeerderd met een ‘dealerspread’ voor de fysieke handel. Deze ‘spread’ weerspiegelt de marge van de smelterij. Hieruit volgen de koop- en verkoopprijzen (bied- en laatkoersen) van GoldRepublic die gelden bij het goud kopen en verkopen via GoldRepublic.

Aanbevolen artikelen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang automatisch de scherpste analyses en het allerlaatste nieuws