Edelmetaal opslag & veiligheid

Bij GoldRepublic geniet u van maximale veiligheid

Betaling versus levering

Pas op het moment dat het edelmetaal wordt afgeleverd in de kluis vindt de juridische overdracht plaats en wordt het eigendom van het edelmetaal aan u overgedragen. Dit betekent dat uw account pas bij levering wordt gecrediteerd. Tot die tijd staat uw geld veilig op onze stichtingrekening.

Onze bedrijfsstructuur: uw geld staat veilig

Stichting Beheer Derdengelden GoldRepublic

Om er zeker van te zijn dat uw geld veilig is, ook in het geval GoldRepublic in (financiële) moeilijkheden verkeert, wordt het geld (cashsaldo) dat u aanhoudt bij GoldRepublic voor uw transacties niet ondergebracht bij GoldRepublic zelf, maar bij Stichting Beheer Derdengelden GoldRepublic (SBDG), die speciaal hiervoor is opgericht.

Op deze manier kunnen in een situatie waarin GoldRepublic niet langer bestaat, derden geen aanspraak maken op gelden die u op dat moment op uw account heeft staan en nog niet zijn omgezet in edelmetaal.

Geld dat u in uw gelddepot stort, zal door Stichting Beheer Derdengelden GoldRepublic slechts worden gebruikt voor:

  • betaling van de aankopen van goud en zilver conform uw order(s)
  • betaling aan GoldRepublic van de kosten en vergoedingen met betrekking tot de dienstverlening aan u door GoldRepublic en/of SBDG
  • terugstorting op uw tegenrekening

Al onze baren komen van smelterijen die voldoen aan de strenge eisen van de London Bullion Market Association (LBMA).

Gegarandeerde kwaliteit

Al het GoldRepublic edelmetaal wordt geleverd door formeel erkende en geaccrediteerde LBMA (London Bullion Market Association) raffinaderijen. Om de kwaliteit van onze edelmetalen te kunnen waarborgen, verkopen wij alleen nieuwe baren, direct van de gieterij afkomstig en nemen we geen edelmetaal aan van derden. Alle edelmetalen hebben minimaal de standaardzuiverheid.

De ‘Good Delivery’ classificatie verwijst naar baren welke geproduceerd zijn door smelters en keurmeesters die zijn geaccrediteerd door de leden van de London Bullion Market. Good Delivery Baren worden aanvaard om transacties af te wikkelen tussen de leden onderling en met andere aanvaardbare tegenhangers.

De Good Delivery lijst van aangesloten raffinaderijen, opgesteld door de London Bullion Market Association (LBMA), wordt algemeen aanvaard en gezien als de kwaliteitsnorm voor edelmetaal baren. De lijst is het resultaat van de strikte criteria die voor bij de LBMA aangesloten kandidaten gelden met betrekking tot de evaluatie van de normen en kwaliteit van de baar.

Door middel van proactieve controle controleert de LBMA periodiek de keuringscapaciteiten van de smelterijen op de Good Delivery List. Deze regels en voorschriften betekenen dat er slechts een aantal productie-installaties van edelmetaal in de wereld zijn met voldoende kwaliteit om te worden gemachtigd voor het produceren van Good Delivery Bars. Deze zelfde smelterijen zien er op toe dat het edelmetaal mens- en milieuvriendelijk wordt gewonnen en verwerkt.

Professionele opslag

Wanneer u bij GoldRepublic belegt, worden uw goud, zilver en platina direct verzekerd opgeslagen in professionele, onafhankelijke kluizen. In Amsterdam wordt het edelmetaal opslag gedaan door G4S en in Frankfurt en Zürich door Loomis .

Beide partijen behoren tot de marktleiders als het gaat om waardetransport en -opslag van edelmetaal. Uw edelmetaal wordt te allen tijde beschermd door de modernste beveiligingsinstallaties en is volledig verzekerd. Zo houden wij uw edelmetaal veilig in opslag.

Zowel G4S als Loomis maken geen deel uit van de financiële sector. Zij zijn louter opslagbedrijven. Het edelmetaal wordt namens u opgeslagen en staat nooit op de balans van de kluisbeheerder. Hierdoor kunnen derden geen aanspraak maken op uw edelmetaal wanneer de kluisbeheerder zijn activiteiten niet langer kan voortzetten.

Al het edelmetaal slaat goldrepublic namens haar klanten op in de zwaarbeveiligde kluizen van loomis en g4s. op de foto ziet u een zwaarbeveiligd waardetransport van één van onze bewaarders, loomis.

Direct verzekerd tegen schade en diefstal

Als particulier is het lastig om uw edelmetaal verzekerd op te slaan. GoldRepublic maakt gebruik van zwaarbeveiligde kluizen van gerenomeerde bewaarbedrijven, waardoor wij voordelig uw edelmetaal tegen schade en diefstal kunnen verzekeren. Als u aankoopt via ons systeem, dan wordt het juridische eigendom aan u overgedragen zodra het edelmetaal geleverd is in de kluis. Uw goud, zilver of platina is dan direct verzekerd door middel van een extern afgesloten verzekering. Onze verzekeringpolissen kunnen worden ingezien op onze website. De opslagvergoeding, die u aan GoldRepublic betaalt voor uw edelmetaal opslag, is inclusief de verzekeringspremie en is één van de laagste in Nederland.

Klik hier om onze verzekeringspolissen in te zien

Periodieke kluisaudit

Voor nóg meer zekerheid en de gemoedsrust van alle betrokkenen controleert periodiek een onafhankelijk auditbureau de fysieke aanwezigheid van het edelmetaal in de verschillende kluizen. De audit wordt uitgevoerd door Stewart Group Global, een internationaal en toonaangevend auditbureau gespecialiseerd in de inspectie en analyse van onder meer edelmetalen.

De audit bestaat uit de fysieke controle van de aanwezigheid en kwaliteit van de baren die in de kluizen worden aangehouden. Door een controle van de kluisverslagen en de administratie, kan de auditer bevestigen dat er een één-op-één verhouding is tussen het gewicht aan edelmetaal in de kluizen en de hoeveelheid edelmetaal volgens de administratie met betrekking tot de verslagperiode.

Klik hier om de auditrapporten te bekijken

Eén tegenrekening

Zelfs als iemand inbreekt in de beveiligde omgeving van uw account, is er een definitieve veiligheidsmaatregel. Onttrekkingen aan uw account kunnen slechts worden gedaan naar de rekening die u bij het openen van het account heeft aangegeven.

Zou er iemand in kunnen loggen in uw account, die daar niet toe gerechtigd is, is dat lastig, maar niet catastrofaal. Doordat de gevolgen van een dergelijke actie nihil zullen zijn, zal er weinig animo van derden zijn om een dergelijke actie te ondernemen. Te meer omdat er grote risico’s tot vervolging voor de betreffende persoon hieraan verbonden kunnen zijn.

Technologie

Uw account is beschermd door geavanceerde cryptografische methoden (algemeen erkend als een volledig veilige manier van datacommunicatie), en de technische protocollen die worden gebruikt door banken, overheden en andere sterk beveiligde online-gebruikers.

Periodiek wordt de software en de servers onderworpen aan een externe veiligheidsaudit en penetratietest door een gespecialiseerd bureau op online veiligheid.

Maar we nemen niets als vanzelfsprekend. We zijn alert op de gevaren van codes die worden gebroken en wachtwoorden die worden ontdekt. Vanwege deze reële risico's hebben wij verdere waarborgen ingesteld om te voorkomen dat uw account in gevaar wordt gebracht. Uw kostbare metaal en geld blijft veilig, en geld kan alleen overgeboekt worden naar de tegenrekening waarvandaan uw eerste storting heeft plaats gevonden.

Toezicht door de AFM

GoldRepublic biedt haar diensten aan met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). GoldRepublic heeft een vergunning voor het aanbieden van Financiële diensten in de categorie beleggingsobjecten.

Wat is de AFM?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gedragstoezichthouder op het gebied van de financiële markten. Dat houdt in dat de AFM erop let dat iedereen zich gedraagt zoals we dat met elkaar hebben afgesproken en ingrijpen wanneer men zich niet aan de afspraken houdt.

De AFM bevordert een zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten. Bedrijven en personen die financiële diensten verlenen moeten deskundig, betrouwbaar en integer zijn. De informatie van financiële ondernemingen dient feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend te zijn. Beleggingsinstellingen moeten handelen in het belang van hun klanten (zorgplicht).

Risico-indicator

Op de productpagina's van deze website (bijvoorbeeld onder 'goud kopen') wordt conform artikel 3:5 van de Nrgfo de standaard AFM-risico-indicator voor de categorie beleggingsobjecten aan uw rechterkant getoond. Voor alle risico’s van het beleggingsobject 'edelmetaal' wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de beleggingsprospectus.

Beleggingsadvies

GoldRepublic is niet in een positie om u onafhankelijk te adviseren over zijn producten, uw investeringen in edelmetalen en de daarbij behorende kansen en risico's.

Klik hier om de AFM-vergunning en prospectus te bekijken

Leer meer over goud kopen via GoldRepublic

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang automatisch de scherpste analyses en het allerlaatste nieuws

AFM

GoldRepublic heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
onder registratienummer 12020650

“Tien dingen die u moet weten
alvorens u belegt in goud”

Meld u nu aan voor onze wekelijkse
nieuwsbrief en ontvang gratis het
exclusieve rapport over het beleggen
in goud.

Deze website gebruikt cookies

Door verder te gaan op onze website gaat u akkoord met de plaatsing en gebruik van deze cookies. Die cookies zorgen ervoor dat je deze website goed kunt gebruiken. Voor meer informatie kunt u ons cookiebeleid of privacybeleid raadplegen.
Accepteer alle cookies