Op 6 november is het zover, dan strijden de republikeinen tegen de democraten om de Amerikaanse presidentstitel. In de peilingen ontlopen de twee kandidaten elkaar niet veel. Wie zal uiteindelijk als winnaar uit de bus komen en welke uitslag zal positief voor de prijs van goud zijn?

Goud geen publiekslieveling: onzekerheid toekomst QE

Op 6 november is het zover, dan strijden de republikeinen tegen de democraten om de Amerikaanse presidentstitel. In de peilingen ontlopen de twee kandidaten elkaar niet veel. Wie zal uiteindelijk als winnaar uit de bus komen en welke uitslag zal positief voor de prijs van goud zijn?

Geen publiekslieveling

Het lijkt inmiddels overduidelijk dat Mitt Romney geen publiekslieveling in Europa is. Dit wordt bekrachtigd door een onderzoek van BBC World waaruit gebleken is dat mensen buiten de Verenigde Staten liever Barack Obama dan Mitt Romney als president van de VS zien. Het Amerikaanse volk zelf heeft afgelopen weken juist veel kritiek op Obama geleverd. De kritiek was voornamelijk gebaseerd op het uitblijven van het beloofde economisch herstel en op het feit dat dat de Amerikaanse staatschuld tijdens zijn regeerschap met $5 biljoen is gestegen en nu boven de $16 biljoen is uitgekomen.

Door de kritiek van het Amerikaanse volk is het dan ook opvallend te noemen dat Obama toch bijna dubbel zoveel giften voor zijn herverkiezing ontving dan Romney, namelijk 600 miljoen dollar. Ondanks de populariteit van Romney onder het volk is het nog opvallender dat het overgrote deel van de giften van Romney niet van het volk maar juist uit de financiële industrie kwam. Alleen Goldman Sachs al doneerde ruim $1 miljoen aan Romney. Dit is een duidelijke verschuiving ten opzichte van de verkiezingen in 2008. Toen stond de financiële sector nog massaal achter Obama.

Goudcommissie

Doordat Romney tegen het huidige beleid van de Fed is en juist wil dat de dollar weer een sterke munt wordt, werd er op verzoek van Romney eind augustus dit jaar een goudcommissie opgericht. De commissie moest onderzoeken of de dollar opnieuw aan goud gekoppeld moet worden. Door de goudcommissie heeft Romney zich de misgunst van Fed-voorzitter Bernanke op zijn hals gehaald. Bernanke is een grote tegenstander van een terugkeer naar de goudstandaard. Volgens Bernanke wordt in een dergelijke situatie het grootste probleem, dat financiële depressies niet kunnen worden aangepakt door middel van de zogenoemde verruiming van de geldvoorraad. Ook zullen wisselkoersen vast staan waardoor overheden geen extra geld kunnen drukken om kunstmatige inflatie te creëren. Bernanke wilde Romney vervolgens ook niet toestaan om een audit in de kluis te laten uitvoeren zodat gecontroleerd kon worden hoeveel goud er eigenlijk nog opgeslagen ligt. De hoeveelheid goud die een centrale bank in haar kluis heeft liggen bepaalt bij een goudstandaard namelijk de totale geldvoorraad van een land. Doordat er op dit moment veel meer dollars in omloop zijn dan dat de VS goud in haar bezit heeft zal deze hoeveelheid aanzienlijk teruggeschroefd moeten worden. Maar doordat veel dollars buiten de VS liggen, zou dat betekenen dat bij een koppeling van de dollar aan haar eigen goud, de VS een groot deel van haar goudreserves zal verliezen doordat ze die betreffende landen met goud tegemoet moeten komen voordat ze dollars zullen afstaan.

Gezien Romney het overgrote deel van zijn giften vanuit de financiële industrie heeft gekregen is de kans minimaal dat een goudstandaard tijdens een eventueel regeerschap van hem verder ter sprake zal komen. Financiële markten houden nu eenmaal van zo veel mogelijk (ongedekte) liquiditeiten en een grote mate aan extra liquiditeiten is gunstig voor de goudprijs.

Onzekerheid toekomst QE3

Obama en Bernanke en kregen afgelopen week veel kritiek over zich heen. Niet alleen Romney heeft meermaals publiekelijk toegegeven het huidige stimuleringsbeleid van de Fed te verafschuwen, ook het volk begint ongeduldig te worden. Het lichte herstel in de huizenmarkt en lichte groei van de consumentenuitgaven worden als bijzaak gezien. Want door alle tegenvallende derde kwartaalcijfers blijkt dat het sentiment onder bedrijven aanzienlijk is verslechterd. Dit kan een zeer negatieve invloed uitoefenen op het herstel van de Amerikaanse economie. Beleggers trekken zich nu massaal terug uit de Amerikaanse aandelenmarkten nu blijkt dat de omzetten van bedrijven grootschalig negatiever zijn uitgevallen. Bedrijven vrezen op hun beurt weer voor de verwachte aankomende ‘fiscal cliff’ in Amerika.

Uit verschillende onderzoeken van financiële instellingen is gebleken dat de maatregelen van de Fed tot nu toe weinig invloed hebben gehad op economisch herstel. Ondanks de vele miljarden aan steunaankopen door de centrale bank, stroomt er nog altijd relatief weinig extra geld in de reële economie. Dit heeft voornamelijk te maken met de terughoudendheid waarmee de banken kredieten verstrekken. De goudkoersen hebben afgelopen twee maanden wel geprofiteerd van de verruimingsmaatregelen.

Doordat Romney tegen het verruimende beleid van de Fed is, heeft hij al aangekondigd dat hij, als hij president wordt, Bernanke niet opnieuw zal benoemen als president van de Amerikaanse centrale bank. Ondanks de harde woorden van Romney, dwingen de zwakke Amerikaanse economische omstandigheden alleen maar meer verruimende maatregelen van de centrale bank af. Voor goud betekent dit dat de rente hoe dan ook extreem laag zal blijven en dat de inflatie verder zal oplopen waardoor het onvermijdelijk lijkt dat beleggers meer bescherming zullen zoeken in goud.

De gouden winnaar

Concluderend kunnen we stellen dat het vrijwel onmogelijk is om te voorspellen wat de goudprijs na 6 november zal gaan doen. Op korte termijn zal de koers van goud voornamelijk beïnvloed worden door het sentiment van het volk. Doordat tijdens het regeerschap van Obama minimaal economisch herstel geïnitieerd is, hopen veel Amerikanen op betere tijden en meer werkgelegenheid met Romney als president. Als hij wint dan zal dat een kortstondige daling voor de prijs van goud betekenen omdat de hoop op economisch herstel groter zal zijn en beleggers dan minder behoefte zullen hebben aan veilige havens. Als Obama wint is het aannemelijk dat de prijs van goud zal stijgen omdat er dan voor het sentiment van het volk weinig zal veranderen aan de huidige situatie, waardoor het vertrouwen zal afnemen. Daar komt bij dat het congres voor het einde van het jaar nieuwe afspraken moet maken over de Amerikaanse begroting en de hoogte van het schuldenplafond van ruim 15.700 miljard dollar. Met de zogenoemde `fiscal cliff` in aantocht, zullen de problemen noch door Obama, noch door Romney op korte termijn opgelost worden en zal de Fed –al dan niet met Bernanke aan het hoofd– extra stimuleringsmaatregelen moeten nemen. Bij een winst van Romney zullen de lagere goudprijzen een goed moment zijn om in te stappen of om posities uit te breiden, voordat de Amerikanen merken dat ook Romney niet de economie op korte termijn kan herstellen. Het enige verschil met een winst van Obama is dat de goudkoers waarschijnlijk al eerder zal stijgen. Ondanks de beloftes van Romney aan het Amerikaanse volk, is de verwachting dat er voorlopig toch geen einde zal komen aan het huidige stimuleringsbeleid van de Fed. Een constante toestroom van extra liquiditeiten blijft hoe dan ook zeer gunstig voor de prijsontwikkelingen van goud waardoor analisten nog dit jaar een nieuw record van de goudprijs verwachten.

Wie de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 6 november ook wint, de echte winnaar is goud.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang automatisch de scherpste analyses en het allerlaatste nieuws

AFM

GoldRepublic heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
onder registratienummer 12020650

“Tien dingen die u moet weten
alvorens u belegt in goud”

Meld u nu aan voor onze wekelijkse
nieuwsbrief en ontvang gratis het
exclusieve rapport over het beleggen
in goud.

Deze website gebruikt cookies

Door verder te gaan op onze website gaat u akkoord met de plaatsing en gebruik van deze cookies. Die cookies zorgen ervoor dat je deze website goed kunt gebruiken. Voor meer informatie kunt u ons cookiebeleid of privacybeleid raadplegen.
Accepteer alle cookies