X
GoldRepublic
View

De Fed heeft de officiële rente in de VS opgekrikt van 0,75 naar 1 procent. De bank lijkt zo op weg te zijn haar belofte uit december vorig jaar waar te maken. Toen impliceerde het rentecomité de officiële rente in loop van 2017 drie keer te verhogen. Is deze toch wel onverwachte renteverhoging in maart de reden dat sceptici zoals ondergetekende nog twee renteverhogingen moeten verwachten? In mijn ogen zijn bij die verwachting nog steeds belangrijke vraagtekens te plaatsen.

Eerst even over de renteverhoging van eerder deze week. Ik voel er steeds meer voor die stap eerder te zien als iets wat de Fed niet kon vermijden dan als een verhoging waar de Fed niet op kon wachten die door te voeren.

Vocht de Fed niet zo lang geleden met deflatiegevaar, inmiddels bedraagt de geldontwaarding in de VS  2,7 procent. Zelfs als we, zoals de Fed vaak doet, kijken naar de zogeheten kerninflatie, dat is inflatie zonder voedsel- en energieprijzen, zien we dat de prijzen met ruim 2 procent stijgen. Dat is iets waar de Fed al jaren op uit is.

De Amerikaanse economie groeide in de laatste maanden van vorig jaar met ongeveer 2 procent. Dat is aanmerkelijk minder dan de groeipercentages waar we aan gewend zijn in de periode van voor de huidige crisis, maar die pre-crisis groeipercentages als maatstaf gebruiken, is onjuist. We vergelijken dan als het ware appels met peren. De economische groei vóór de huidige crisis kwam voor een belangrijk deel uit op grote schaal lenen en uitgeven en die motor draait veel minder snel nu dan destijds. De schatting van de groei die de Amerikaanse economie op termijn aan kan die de Fed deze week gepubliceerd heeft, is een betere maatstaf. De bank ziet de Amerikaanse economie op middellange en lange termijn met zo’n 3 procent per jaar groeien. Een groei van 2 procent op jaarbasis, zoals in de afgelopen maanden, is dan helemaal zo slecht nog niet.

Kortom, zowel de recente ontwikkelingen op het inflatie- als die op het groeifront dwongen de Fed als het ware de officiële rente te verhogen, zeker aangezien de verwachting op de markten is dat de inflatie niet noemenswaardig zal dalen de komende maanden en dat de economische groei hoog zal blijven of zelfs verder aantrekken door plannen van President Trump, zoals omvangrijke belastingverlagingen en investeringen in infrastructuur. 

Niets doen kon niet

The devil is in the details

It’s de koopkracht, stupid!

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang automatisch de scherpste analyses en het allerlaatste nieuws

AFM

GoldRepublic heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
onder registratienummer 12020650